Není v nebi

Když uvažuji o různých výkladech Bible a sporech o ně, musím přemýšlet nad jedním příběhem z Mišny. Tragickým i veselým, tak mnohavrstvým a bohatým paradoxy, že mohl vzniknout snad jen v judaismu. A nad tím, kolik bychom si z něho mohli vzít poučení. Jak zle to může skončit, když se učenci hádají.